23/02/2018 16:06:03
Indian Board of Alternative Medicines

היא אוניברסיטה בכלכותה-הודו,מוכרת ממשלתית, המאגדת בתוכה 110 אוניברסיטאות וארגונים בינלאומיים המקיימים שיתופי פעולה הדדיים והמזוהים עם מטרותיה. עיקר תחום פעילותה הוא בתחום הרפואה ההוליסטית מדיסיפלינות רבות להכשרת סטודנטים לתארים מתקדמים בלימוד פרונטלי ולמידה    מרחוק, מכל רחבי הגלובוס

ואשר קבלו את ברכתם המוסרית של הדאלי לאמה, המלכה אליזבת,מזכ"ל האו"ם, דזדמונד טוטו, ראשי מדינות ואנשי מקצוע בתחומי הרפואה והרפואה האלטרנטיביתלחץ כאן לרשימת שיתופי הפעולה  

"דוקטורנט" נבחרה ואושרה ע"י האוניברסיטה לייצגה בישראלמעמד משפטי

Indian Board of Alternative Medicines

רשומה ומוכרת ע"י הרשויות הרשמיות של ממשלת הודו וארגונים נוספים.

לחץ כאן 

מסלולים לדוקטורט

מסלול ראשון לתואר: כתיבת עבודת הגמר - דיסרטציה

Doctorof Philosophy in Alternative Medicines - Ph.D.(A.M.)

 

 

מסלול שני לתארים: תהליכי הכשרה ולימוד ועמידה במבחן מסכם.

תעודה דוגמה 

 
ניתן ליצור קשר גם בטלפונים
054-4501989
050-3777432
doctorant.il@gmail.com