הדרכה

סרטוני הדרכה וסיוע בתפעול

מדפסות

החלפת מדיה וריבון במדפסת ZT230

ZT230

כיול ידני למדפסת ZT230

ZT230

החלפת מדיה וריבון במדפסת ZT410 / ZT420

 

ZT410

 

החלפת מדיה וריבון במדפסת זברה 105SL

 

 

 

 

החלפת מדיה וריבון במדפסת זברה XI4

 

 

 

 

 

החלפת מדיה וריבון במדפסת כרטיסים זברה ZXP 3

 

 

 

 החלפת ריבון ומדיה במדפסת GK420T

 

 

 

 

 

GK420