PhD דוקטורט מיידעת

מידע כללי על תואר דוקטורט PhD ובכלל

כדי להסיר הספקלהאיר ולהבהיר את  נושא חוקיות תארים בארץ ובעולם:

ישנן כמה מדרגות בדרוג תואר PhD

 

נתחיל במה שמכונה Fake Degrees או Mill Diploma זוהי דיפלומה הנרכשת על פי רוב באתרים הצצים כפטריות אחרי הגשם, שאין לה שום תוקף חוקי ונושא התואר בעצם מחזיק בתואר מזויף [אנו לא עוסקים בהם כלל]

ועכשיו לתארים החוקיים – מהקל לכבד [ואנחנו מייצגים אך ורק את כל הרמות החוקיות המוצעות, כדלהלן]:

1 – אוניברסיטאות פרטיות בעלות רישיון ממשלתי ללימודים גבוהים .מקובל בארה”ב כי חלק מהאוניברסיטאות,אינן בעלות קמפוס, אלא, מצוידות בכיתות לימוד אונליין, בעלות מסכי ענק ושיעורים חיים – מה שלא פוגם בחוקיות שלהן. מוסדות לימוד אלו, מוכרות ע”י גופים פרטיים להערכת רמת הלימודים המקובלים והם על תקן היתר מתן לימודים גבוהים ותארים וברשימת ההמתנה גם להכרה ממשלתית ואונסק”ו מה שלא מוריד מערכם החוקי הנוכחי לנשיאת התואר בשם הבוגר.הגופים הממשלתיים וארגון אונסק”ו אינם עוסקים בחוקיות התארים , אלא, אך ורק בהערכת רמת הלימודים.תארים ראשון שני ו- דוקטורט PhD ממוסדות אלו, חוקיים לנשיאה תחת שם הבוגר. אך, בדרך כלל אינם מעניקים זכויות למעמד אקדמי ע”י המל”ג או תוספת שכר ממשלתית או העסקה במוסדות ממשלתיים, אלא, אך ורק ליוקרה במגזר הפרטי.[חשוב לציין כי בחו”ל עפ”י רוב,  לא קיימים גופים ממשלתיים  כמו בישראל “הגף להערכת תארים מחו”ל”, או המל”ג, שהנם גופים ממשלתיים].

2 – תארים מאוניברסיטאות המוכרות בחו”ל בלבד:

 ע”י אונסק”ו.

ע”י אחד מששת הארגונים הפרטיים והמקובלים המעניקים הכרה בארה”ב.

ע”י ממשלה פדרלית.ע”י המל”ג האירופאי.

מוסדות אקדמיים בארץ, המשתפים ומכירים במעמדן האקדמי של אוניברסיטאות  אלו באונסק”ו ויוקרתן גבוהה, אך, לא יוכרו בישראל ע”י “הגף להערכת תארים במשרד החינוך” לצרכיי גמול שכר וקידום מקצועי כעובדי מדינה-בלבד.

תארים אלו, ללא קשר כל שהוא למעמדם בישראל, הנם תארים חוקיים,חזקים ויוקרתיים המקובלים בעולם כולו.

3 – תארים  שהוכרו ע”י “הגף להכרה בתארים מחו”ל ” [בישראל]

יש באפשרותם של נושאיהם, המועסקים בשרות המדינה, לתבוע תוספת שכר. 

בכל מקרה כי עקב שינויים בתקנות ובתנאים,לקראת כניסה לתהליך הדוקטורט, מומלץ לבדוק ולדרוש אישור מ”הגף להערכת תארים במשרד החינוך” כי התואר מוכר ועומד בכל התנאים והקריטריונים הנדרשים. לכללים להערכת תארים אקדמים מחו”ל ניתן להכנס לאתר הממשלתי הרישמי  לחץ/י כאן

לסיכומו של דבר:

כל התארים שצוינו בסעיפים 1-3 הנם חוקיים לנשיאה תחת שם הבוגר, ולא ינתנו למי שאינו יעמוד בתנאים האקדמיים הכוללים

הוכחה על לימודים קודמים ועבודת דיסרטציה מסודרת על פי הכללים האקדמיים לדרישת האוניברסיטה הנבחרת . 

ההבדל הוא ביוקרה , בזכות למעמד שכר או תעסוקתי במגזר הציבורי .

חובה לציין, כי ככל שהתואר יוקרתי יותר, כך גם התנאים והמחיר יהיו גבוהים.

וזכאי וראוי כי כל סטודנט יתאים לעצמו את המסלול הטוב ביותר עבורו.

צרו קשר

054-4501989 | 050-3777432
doctorant.il@gmail.com