כתיבת הצעות מחקר לדוקטורט

הצעת מחקר לדוקטורט – משימה מאתגרת מיד לאחר הקבלה למסלול דוקטורט, הדוקטורנט נדרש לכתוב הצעת מחקר עבור עבודת הדוקטורט. כתיבת הצעת המחקר לדוקטורט אינה פשוטה. מצד אחד, הצעת המחקר מוגבלת בהיקפה (ברוב האוניברסיטאות מדובר על הגבלה של כ-20 עמודים). מצד שני, על ההצעה לכלול רכיבים רבים שמטרתם לשכנע את השופטים שהמחקר ראוי לעבודת דוקטורט, ששיטות […]

כתיבת הצהרת כוונות למחקר לדוקטורנטים

מהו מסמך הצהרת כוונות למחקר? הצהרת כוונות למחקר היא בדרך כלל המסמך הראשון שהמועמד ללימודים לתואר שלישי כותב כחלק מעבודת הדוקטורט. זהו מסמך שמנסח מה בכוונתו של החוקר לחקור, והוא מוגש לועדת הקבלה של האוניברסיטה עוד לפני שהמועמד מתקבל ללימודי דוקטורט. על סמך מסמך זה, בין היתר, הועדה מחליטה אם לקבל את המועמד. בדרך כלל […]

כתיבת דוקטורטים באנגלית

למה צריך כתיבת דוקטורטים באנגלית? דוקטורנטים רבים כותבים את הדוקטורט שלהם באנגלית. יכולות להיות לכך הרבה סיבות. קודם כל, דוקטורנטים ישראלים רבים לומדים במוסדות אקדמיים בחו"ל, ולכן כתיבת הדוקטורט נעשית באנגלית. אבל גם דוקטורנטים שלומדים בישראל מחליטים לעיתים קרובות לכתוב את הדוקטורט באנגלית משיקולים שונים, בעיקר כאלה שמכוונים לקריירה אקדמית (ניתן לקרוא על כך בהרחבה […]